zondag 3 april 2022

Arnolda's Dagboek - 3 April 2022 - Update Amfissa

Arnolda's Dagboek

Update Amfissa Shelter 3 April 2022

Sinds ons eerste bezoek aan Amfissa in december 2020, nadat wij een noodkreet hadden ontvangen, is er mede dankzij uw fantastische donaties veel veranderd. 

Waar we spraken over de “Hel van Amfissa” kunnen we nu spreken over "een plek waar honden kunnen verblijven". 
Niet alleen uw donaties, maar ook de vele gesprekken met de verantwoordelijke burgemeester en andere gezagdragers, hun daaropvolgende acties én de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, hebben ertoe geleid dat de situatie van de honden in Amfissa verbeterd is. 


Het afgelopen jaar hebben we 214 honden kunnen plaatsen in Nederland en Griekenland. In de shelter in Amfissa verblijven nu nog ca.146 honden. 


De volwassen honden zijn nu allemaal gesteriliseerd/gecastreerd.

Honden zijn van de ketting afgehaald. Kennels worden nu weer schoongemaakt. 
Vele honden hebben bloedonderzoek en medische behandeling gekregen. 

Denk daarbij aan honden met Leishmania, Ehrlichea maar ook honden met gebroken ledematen, die hier al tijden mee “gelopen” hebben.

In het warme seizoen wordt er sinds afgelopen jaar wekelijks gesproeid tegen parasieten en teken. 


Vanuit Nederland hebben we kennel-delen over laten komen en zijn er enkele stabiele verblijven voor de honden gerealiseerd. 

De burgemeester van Amfissa heeft ervoor gezorgd dat er eerst een betonnen fundering is gestort met een rioolwaterafvoer. Daarna zijn de kenneldelen geplaatst.

Alle auto’s, vrachtwagens, karretjes, koelkasten, t.v’s, oude containers, oud ijzer, etcetera zijn van het terrein verwijderd. Pas nu is goed te zien hoe groot het terrein eigenlijk is.
Een klein kantoor dient op dit moment als quarantine afdeling. Maar ook dat gaat veranderen. Het grote oude gebouw wat vroeger als slachthuis fungeerde, is leeggehaald. De burgemeester heeft toegezegd dat hier compartimenten gemaakt mogen worden voor honden met speciale zorg en opslag van voer e.d.


Nu de schroothoop van oude auto’s weg is gehaald is er plek om weer nieuwe onderkomens te gaan bouwen. Hier zijn we over in gesprek met de burgemeester. Het plan is om over een grote lengte een overkapping met kennel-verblijven te realiseren met hondenhuisjes erin.Helaas zijn er nog te weinig kennels, en honden moeten helaas nog noodgedwongen met teveel honden in één ruimte verblijven. Er moeten meer plekken komen waar zij zich beter kunnen bewegen en een eigen plek vinden. Want dit is geen leven:
De kennels waarvan de afscheiding bestaat uit oude pallets moeten verbeterd worden. En er zijn nog steeds honden die extra zorg nodig hebben.

Bomen moeten worden geplant om zo betere schaduwplekken te creëren.

We kunnen terugkijken op een bewogen jaar, waarin voor vele honden het leven verbeterd is. 

Mede dankzij uw hulp, uw donaties, waar wij van Dog Rescue Greece maar zeker ook de keihard werkende vrijwilligers van Amfissa zelf, zeer dankbaar voor zijn.


Grote stappen zijn er gezet, veel verbeteringen zijn doorgevoerd. 

Maar we zijn er nog niet, en gaan door. Er moet nog steeds heel veel gebeuren. 


Mogen we blijven rekenen op uw hulp zodat we verder kunnen gaan op de ingeslagen goede weg? 

4 April 2022 is het Wereld Zwerfdieren Dag. 

Onlangs hebben wij u al verteld over het grote sterilisatie en castratie-project. [< klik] 

Maar liefst 140 honden zijn "geholpen" en kunnen niet meer 

voor (duizenden) nakomelingen zorgen.

We zorgen dus op vele manieren voor een gedegen aanpak van 

het zwerfhonden probleem en het immense lijden van de honden. 


Helpt u ons daarbij? Blijft u ons daarbij helpen? 

Dank u wel! Efcharisto polí!

Wilt u meer lezen over Amfissa? 

Alle artikelen staan op deze weblog. [< klik]

En een professionele film vindt u op YouTube: